De invertebraten fauna van de Zuidlimburgse kalkgraslanden

A.A. Mabelis, H. Turin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)199-206
  TijdschriftNatuurhistorisch Maandblad
  Volume71
  StatusGepubliceerd - 1982

  Citeer dit