De invloed van alcohol op man-vrouwverschillen in levensverwachting in Oost-Europa

S. Trias Llimós, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-4
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume35
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - mei 2019

Citeer dit