De invloed van betreding en bodemverdichting op het voorkomen van Plantago soorten in duingebieden; een deelstudie naar de effecten van recreatie en begrazing op de vegetatie in natuurgebieden

C.W.P.M. Blom

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)269-276
  TijdschriftVakblad voor Biologen
  Volume60
  StatusGepubliceerd - 1980

  Citeer dit