De invloed van fosfaat op het aquatische milieu

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)430-438
  TijdschriftH2O
  Volume6
  Nummer van het tijdschrift17
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit