De invloed van obesitas op de levensverwachting in Europa

F. Janssen, N. Vidra, S. Trias Llimós

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

26 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume36
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - feb. 2020

Citeer dit