De invloed van opleiding en intelligentie op gezondheid

G.E. Bijwaard, H. van Kippersluis, J. Veenman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Opleidingsniveau heeft invloed op gezondheid. Intelligentie verklaart slechts een deel van deze invloed. Het sterke effect van opleiding zou meegewogen moeten worden bij beleidsbeslissingen over onderwijsinvesteringen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)280-283
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume98
Nummer van het tijdschrift4659
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit