De inzet van joden als 'controlegroep'. Bart van der Boom en de Holocaust

E.E. Gans, R. Ensel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)388-396
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume126
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit