De Jaren Vijftig' en 'De Jaren Zestig'', besprekingsartikel

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

563 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)517-528
TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
Volume112
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit