De je-werkwoorden in de Friese dialecten van het G(oeman)TRP

P. van Reenen, A. Jongkind

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)99-118
TijdschriftTaal & Tongval
Volume58
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit