De jonge rebel: James Dean en de wording van een modern archetype

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26-51
Aantal pagina's26
TijdschriftSintel. Offline Tijdschrift voor Literatuur, Essays en Muziek
Volume5
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit