De kartering van Carabidae (Col.) in Nederland

H. Turin

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)86-88
  TijdschriftEntomologische Berichten
  Volume34
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit