De keuzearchitectuur van orgaandonatie op de schop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Samenvatting

In Nederland wordt ondanks vele pleidooien om het systeem van orgaandonatie te herzien vastgehouden aan het systeem waarin burgers zelf moeten aangeven dat zij donor willen zijn (opt-in-systeem). Het verhogen van het aantal donoren kan echter anders en effectiever: via campagnes die inspelen op wederkerigheid en via een systeem waarin men geregeld verplicht een keuze moet maken. Dit laatste leidt tot een substantiële verhoging van donoren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)426-429
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume96
Nummer van het tijdschrift4614/15
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit