De kijk van werkgevers op flexibele arbeidscontracten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume37
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - 04 dec. 2021

Citeer dit