De kleine Keynes: zijn vooruitstrevende visie samengevat

H.P. van Dalen, C.G. Koedijk

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekPopulair

Samenvatting

De kleine Keynes, auteurs: Harry van Dalen en Kees Koedijk, is een handige samenvatting van het gedachtegoed van de Britse econoom John Maynard Keynes, een veelzijdig intellectueel die een grote betrokkenheid voelde bij het wel en wee van de wereld. Zijn bekendste werk ‘The General Theory of Employment, Interest and Money’, dat in 1936 verscheen, domineerde tot eind jaren zeventig het overheidsbeleid. Keynes ontwikkelde zijn vooruitstrevende visie als antwoord op de grote vraagstukken van zijn tijd: de nasleep van twee wereldoorlogen en de daaruit voortvloeiende depressie en werkloosheid. Zijn werk en visie hebben echter niet aan belang en relevantie ingeboet. Veelvuldig werden zijn ideeën genoemd tijdens de recente financiële crisis. Lees ‘De kleine Keynes’ en je begrijpt waarom.
Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - dec 2018

Citeer dit