De korstmossen van de Middelplaten (Interesting lichens found in the nature reserve "Middelplaten", Province of Zeeland, The Netherlands)

B.P. Koutstaal, H.J.M. Sipman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)248-260
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume80
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit