De krijgsmacht in het koloniale avondrood : het Nederlands-Indonesische conflict in de romanliteratuur

D.C.L. Schoonoord

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)128-138
TijdschriftMaatstaf : maandblad voor letteren
Volume37
Nummer van het tijdschrift8-9
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit