De kracht en zwakte van generatiepactregelingen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Het generatiepact is al een aantal jaren werkzaam binnenNederlandse organisaties: een regeling waarbij ouderenmet behoud van pensioenopbouw geleidelijk kunnenafbouwen om zo ook jongeren een kans te geven. NIDIonderzoeklaat zien dat belangstelling voor een dergelijkeregeling groot is, maar ook dat het zwaartepunt van debelangstelling niet bij oudere werknemers ligt voor wiehet impliciet bedoeld is – zwaar werk, laag inkomen ofmet mantelzorgbeslommeringen – maar bij de welvarendeoudere werknemers.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)15-19
TijdschriftTijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - apr. 2020

Keywords

  • pensioenen

Citeer dit