De kunstmatige spreektaal van Louis Couperus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

694 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-29
TijdschriftCouperus Cahier
VolumeXIV
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit