De kussenslopen werden geteld [Review of: Pierre Branda (2011) Napoléon et ses hommes. La Maison de l’empereur, 1804-1815]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)444-445
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume125
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit