De laatste ronde van premoderne economische groei

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

206 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)49-56
TijdschriftBijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit