'De laatste spreker van Low Dutch'. L.G. van Loon vervalste de geschiedenis van het Nederlands in Amerika

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

544 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)282-283
Aantal pagina's2
TijdschriftOnze Taal
Volume10
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit