De laatste tijd: geschiedschrijving over Nederland in de 20e eeuw

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)241-242
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume102
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit