De landbouw in de Lage Landen en de eerste groene revolutie, 1870-1914

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)41-44
TijdschriftSpiegel Historiael
Volume22
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit