De lange arm van de Hongerwinter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

87 Downloads (Pure)

Samenvatting

De winter van 1944-1945 staat in Nederland bekend als de Hongerwinter. De onmiddellijke effecten van de blootstelling aan de Hongerwinter zijn overduidelijk. Door de honger waren veel vrouwen niet meer vruchtbaar; het aantal verwekte kinderen in die periode daalde dan ook dramatisch. De verstoorde groei in
de baarmoeder leidde tot een sterke daling van het geboortegewicht van Hongerwinterkinderen. Maar hoe zit het met gezondheidseffecten op de lange termijn?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume32
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit