De Langelille: oorspronkelik wel een waeternaeme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vertaalde titel van de bijdrageDe Langelille: originally a water name
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-13
Aantal pagina's11
TijdschriftDe Ovend: Stellingwarfs Tiedschrift
Volume41
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - dec. 2013

Citeer dit