De levenscyclus van Chaoborus crystallinus (De Geer) (Diptera, Chaoboridae) in een Nederlandse vijver (Abstract)

S. Parma

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)64-66
  TijdschriftMededelingenblad van de Hydrobiologische Vereniging
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit