De linkerperiferie gaat de dialoog aan. Een antwoord op Den Dikken.

S. Barbiers, O.N.C.J. Koeneman, M. Lekakou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)312-314
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume15
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit