De longue durée van de agrarische structuur westelijk van Utrecht. Recensie van J. Huiting, Domeinen in beweging. Samenleving, bezit en exploitatie in het West-Utrechtse landschap tot in de Nieuwe Tijd (Groningen 2020, 978-94-034-2433-0)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)69-79
TijdschriftTijdschrift voor Historische Geografie (THG)
Volume6
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 25 mei 2021

Citeer dit