De lotgevallen van Eefje in Noorwegen. Nederlandse dialecten in het Parijs van het Noorden

E. Boef

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

131 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-28
Aantal pagina's4
TijdschriftNednummer
Volume15:1
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit