De luit in de Gouden Eeuw: de koningin van de muziekinstrumenten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

316 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)24-29
TijdschriftTijdschrift Oude Muziek
Volume2013
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit