De macht van de brief: Briefwisselingen van de stadhoudersvrouwen (1605-1726)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-29
Aantal pagina's6
TijdschriftKleio
Volume59
Nummer van het tijdschriftSeptember 2018
StatusGepubliceerd - sep 2017

Citeer dit