De magere jaren. Nederland in crisistijd 1929-1939

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)126-127
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume83
StatusGepubliceerd - 1970

Citeer dit