De makrofauna van het harde substraat in de Grevelingen, zeven jaar na de afsluiting (1978). - (The macrofauna of the hard substrate in Lake Grevelingen seven years after the closure)

R.H. Bogaards, R.H.D. Lambeck, A.J.J. Sandee, P. De Koeyer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)49-60
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume83
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit