De metaforen van George Lakoff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)318-319
TijdschriftOnze Taal
Volume81
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit