De Middelburgse arts, chirurgijn en chemicus Antonius de Heyde/Heide (1646-1705) meer in context geplaatst. Een commentaar op Elderings ‘Zeeuws bloed kruipt’

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

91 Downloads (Pure)

Samenvatting

The author presents some comments and an elaboration on an earlier article by Peter Eldering, called ‘Zeeuws bloed kruipt ... Onderzoek naar de bloedsomloop door de Middelburgse arts Antonius de Heide in de zeventiende eeuw’, in: Zeeland 27:4 (2018), 134-147.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)86-99
Aantal pagina's14
TijdschriftZeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 01 sep. 2019

Citeer dit