De migrant als suikeroom: financiële overdrachten broodnodig, maar ook verleidelijk

C.M. Fokkema, W.G.F. Groenewold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Migranten behouden doorgaans een sterke band met hun land van herkomst, zowel emotioneel als financieel. Financiele overdrachten zijn een welkome aanvulling op het inkomen van de ontvangende huishoudens. Lang niet alle achterblijvers ontvangen echter geld. Het NIDI onderzocht waarom dat zo is en welke factoren daarbij een rol spelen. Ook werd nagegaan of er een positieve relatie bestaat tussen ontvangst van geld en de wil om ook te migreren.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)45-47
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume19
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit