“De minuut da we uit de skool kwamme”. Onderzoek in tekstbestanden Amerikaans Nederlands

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

171 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)98-99
TijdschriftOnze Taal
Volume4
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit