De mobiliteit van Michiel Schwarz

P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  118 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)150-152
  TijdschriftTijdschrift voor Wetenschap, Technologie & Samenleving
  Volume5
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit