De Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND); Zero en bewaard gebleven morfologische informatie

A.C.M. Goeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)66-92
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Volume2006
Nummer van het tijdschrift18
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit