De muiterij op de Zeven Provinciën

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

394 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)268-272
TijdschriftTijdschrift voor sociale geschiedenis
Volume15
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit