De mythe rond de Statenvertaling over de invloed op het Standaardnederlands

Nicoline van der Sijs, H. Beelen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

316 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftFriesch Dagblad
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit