De mythe rond de Statenvertaling over de invloed op het Standaardnederlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

147 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftFriesch Dagblad
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit