De mythe van de achterlijkheid van de Nederlandse economie in de negentiende eeuw

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1152 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)163-167
TijdschriftSpiegel Historiael
Volume24
StatusGepubliceerd - 1989

Citeer dit