”De naam is ook al zoo echt Romeinsch”: Meester Kramer en de mythe van het Romeinse Castricum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)201-211
TijdschriftHolland: historisch tijdschrift
Volume35
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit