De nederlandse bezettingstijd [Review of: J. Meihuizen (2010) Smalle marges; K. Schuyt (2010) Het spoor terug]

A. Tijsseling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)240-245
TijdschriftPro Memorie: bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit