De Nederlandse club van politieke economen

M. Bijlsma, H.P. van Dalen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De geschiedenis van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuis-
houdkunde (KVS) is nauw verbonden met statistiek en economie.
De doelstelling is tegenwoordig het bevorderen en verscherpen
van de economische kennis, maar altijd met het oog op praktische
problemen. Echter, door de professionalisering van de academici is
er tussen wetenschap en beleid steeds meer een kloof ontstaan, die
maakt dat de KVS veel meer dan vroeger beide partijen van haar
belang moet overtuigen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)66-69
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume101
Nummer van het tijdschrift4726
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit