De Nederlandse economie in de negentiende eeuw en het Britse model

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

845 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)50-66
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume108
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit