De Nederlandse revolutie in dorp en stad. Lokale geschiedschrijving over de patriots-Bataafse tijd, 1875 tot heden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)565-591
Aantal pagina's27
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume130
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit