De Nederlandse smokkelhandel, 1600-1800

Matthias van Rossum (Redacteur), Karwan Fatah-Black (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit