De Nederlandse Taalunie en het wegmoffelingseffect: Waar zijn de streektalen (regionale talen)? De overheid moet streektalen als het Limburgs en Nedersaksisch vrijwaren van centralistisch ontmoedigingsbeleid

J. Leerssen, H. Bloemhoff, L. Cornips, R.W.N.M. van Hout, G.T. Jensma

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel

Citeer dit