De nieuwbouw van het cisterciënzer klooster Menterne, ca. 1290-1300. Een verkenning van de ruimtelijke structuur

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)311-312
Aantal pagina's2
TijdschriftGroninger Kerken
Volume2015
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - jan. 2015

Citeer dit